Dla biznesu

Mistrzowski Zespół

Dla kogo?

Dla zespołu stale lub często współpracującego ze sobą, obejmującego wszystkich członków zespołu wraz ze wsparciem asystenckim i administracyjnym.

Korzyści:

dla uczestników

 • Możliwość zdiagnozowania swojego potencjału i obszarów do rozwoju;
 • Wzmocnienie samoświadomości i pewności siebie członków zespołu;
 • Umiejętność wychodzenia poza swój punkt widzenia i myślenia oraz doceniania różnorodności;
 • Wzmocnienie integracji zespołu i poprawa komunikacji;
 • Pomoc w wypracowaniu indywidualnego i efektywnego stylu zarządzania zespołem;
 • Wzmocnienie kompetencji szefa zespołu, jako skutecznego lidera;
 • Poznanie przykładowego narzędzia diagnostycznego wspierającego lidera w zarządzaniu zespołem.

 

dla Organizacji

 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku kancelarii/wewnętrznego zespołu prawnego, jako miejsca, z którym pracujące tam osoby wiążą swoje ambicje i plany zawodowe;
 • Zwiększenie zintegrowania zespołu oraz podniesienie jego skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi lub konfliktami;
 • Rozwój kluczowych kompetencji „miękkich” prawników;
 • Zwiększenie efektywności delegowania pracy w zespole oraz dawania informacji zwrotnej;
 • Zbudowanie płynnej i efektywnej komunikacji w zespole, także w przypadku pracy zdalnej, hybrydowej i rozproszonej;
 • Zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka dysfunkcji lub „wypalenia” i możliwość podjęcia próby przeciwdziałania tym zjawiskom.

Jak pracujemy?

Formuła stacjonarna, warsztatowa przewidująca aktywny udział uczestników. Ćwiczenia i przykłady bazują na doświadczeniu w pracy w zespole prawnym.

Warsztaty szyte na miarę tak, aby, jak najpełniej odpowiadały na rzeczywiste wyzwania, z którymi mierzy się zespół.

Przygotowanie programu warsztatów poprzedza spotkanie z liderem zespołu lub przedstawicielem HR organizacji, tak aby skonkretyzować cele warsztatu i dokonać wyboru najbardziej efektywnej formy ich przeprowadzenia.

W ramach przygotowania do warsztatów każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z badania FRIS®, na podstawie przygotowanych Raportów Indywidualnych FRIS® zostanie sporządzony Raport Zespołu FRIS®.

Raport Indywidualny FRIS® jest pomocny w tworzeniu strategii personalnej oraz budowaniu ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego, każdego z członków zespołu.

Raport Zespołu FRIS® jest bardzo pomocny w lepszym rozpoznaniu i wykorzystaniu potencjału zespołu, a także zrozumieniu źródła potencjalnych trudności i wyzwań.

Więcej informacji o badaniu FRIS® znajdziesz tutaj.

Program ramowy:

 • Diagnoza potencjału zespołu i jego interpretacja w świetle zadań, które stoją przed zespołem.
 • Rola każdego członka w zespole – w jakich zadaniach i obszarach zaangażowanie poszczególnych członków zespołu będzie najbardziej znaczące i efektywne?
 • Jak lepiej się komunikować i rozumieć zachowania innych członków zespołu?
 • Jak budować atmosferę sprzyjającą motywacji i zaangażowaniu członków zespołu w efektywnej współpracy i osiąganiu celów zespołu?
 • Podsumowanie warsztatów i rekomendacje do pracy rozwojowej z zespołem z wykorzystaniem wyników Raportu Zespołowego FRIS®.

Autentyczny Lider Zespołu Prawnego

Dla kogo?

Dla prawników, pełniących funkcje liderskie w kancelarii lub w wewnętrznym zespole prawnym.

Korzyści:

dla uczestników

 • Możliwość zdiagnozowania swojego potencjału i obszarów do rozwoju;
 • Wzmocnienie samoświadomości, kompetencji oraz pewności siebie i swojej skuteczności w roli lidera;
 • Umiejętność wychodzenia poza swój punkt widzenia i myślenia oraz doceniania  różnorodności;
 • Pomoc w wypracowaniu indywidualnego i efektywnego stylu zarządzania zespołem;
 • Umiejętność budowania efektywnego zespołu prawnego i przeprowadzania go przez zmiany oraz sytuacje kryzysowe;
 • Poznanie przykładowego narzędzia diagnostycznego wspierającego lidera w zarządzaniu zespołem.

 

dla organizacji

 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku kancelarii/wewnętrznego zespołu prawnego, jako miejsca, z którym pracujące tam osoby wiążą swoje ambicje i plany zawodowe;
 • Poszerzenie grona świadomych i skutecznych liderów;
 • Lepsza integracja i zrozumienie w gronie prawników pełniących funkcje liderskie w kancelarii;
 • Rozwój kluczowych kompetencji „miękkich” prawników – liderów, w tym zwiększenie ich skuteczności w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi lub konfliktami;
 • Zwiększenie efektywności delegowania pracy w zespole oraz dawania informacji zwrotnej;
 • Zidentyfikowanie potencjalnych obszarów ryzyka dysfunkcji lub „wypalenia” i możliwość podjęcia próby przeciwdziałania tym zjawiskom.

Jak pracujemy:

Formuła stacjonarna, warsztatowa przewidująca aktywny udział uczestników, w tym trening własnych sytuacji kierowania zespołem. Ćwiczenia i przykłady bazują na doświadczeniu w pracy w zespole prawnym.

Przed rozpoczęciem warsztatów przewidywane jest spotkanie z osobą reprezentującą kancelarię/wewnętrzy zespół prawny, mające na celu szczegółowe sprecyzowanie potrzeb osób uczestniczących w szkoleniu oraz specyfikę kancelarii/zespołu prawnego i jej wymagań. Analogiczne spotkanie podsumowujące program przewidujemy po jego zakończeniu.

Program ramowy:

 • Rola lidera w budowaniu i umacnianiu zaufania i bezpieczeństwa psychologicznego w zespole?
 • Czym jest dobrostan w miejscu pracy i jak lider może go efektywnie wspierać?
 • Jak skutecznie motywować i angażować członków zespołu do współpracy i brania odpowiedzialności?
 • Komunikacja w zespole prawnym – jak prowadzić dobre rozmowy wspierające rozwój i zaangażowanie?
 • Jak przekazywać informację zwrotną tak, aby została przyjęta lecz także jak przyjmować krytyczną informację od zespołu?
 • Świadome budowanie i rozwijanie zespołu – jak najlepiej wykorzystać potencjał zespołu prawnego wynikający z różnorodności i tworzyć przestrzeń dla wzrostu?
 • Kierowanie zespołem zgodnie z preferowanymi rolami; budowanie efektywności zespołu na podstawie preferencji w zakresie adekwatnych działań i funkcji.

Raport Indywidualny FRIS® jest pomocny w tworzeniu strategii personalnej oraz budowaniu ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego, każdego z członków zespołu.

Raport Zespołu FRIS® jest bardzo pomocny w lepszym rozpoznaniu i wykorzystaniu potencjału zespołu, a także zrozumieniu źródła potencjalnych trudności i wyzwań.

Więcej informacji o badaniu FRIS® znajdziesz tutaj.

Marka osobista i budowanie biznesu prawnego

Autorski program przygotowany i prowadzony we współpracy z Mariuszem Kowalskim. Mariusz ma bardzo bogate wieloletnie doświadczenie w skutecznym wspieraniu kancelarii prawnych i prawników w rozwoju biznesu, tworzeniu i rozwoju marki, zarządzaniu, a także w kwestiach strategicznych. Więcej informacji o Mariuszu znajdziesz tutaj.

Jak pracujemy?

Formuła stacjonarna, warsztatowa przewidująca aktywny udział uczestników. Ćwiczenia i przykłady bazujące na doświadczeniu w marketingu prawniczym i wspierania prawników w budowaniu marki osobistej.

Przed rozpoczęciem warsztatów przewidywane jest spotkanie z osobą reprezentującą kancelarię, mające na celu szczegółowe sprecyzowanie potrzeb osób uczestniczących w szkoleniu oraz specyfikę kancelarii i jej wymagań. Analogiczne spotkanie podsumowujące program przewidujemy po jego zakończeniu.

Korzyści:

dla uczestników

 • Możliwość zdiagnozowania swojego potencjału, mocnych stron i obszarów do rozwoju;
 • Inspiracja dla znalezienia własnego indywidualnego stylu, zgodnego z naturalnymi predyspozycjami;
 • Pomoc w budowaniu dobrych relacji zawodowych oraz inspiracja do budowy marki osobistej i rozwoju praktyki prawniczej;
 • Wzmocnienie samoświadomości i pewności siebie oraz własnej skuteczności;
 • Umiejętność wychodzenia poza swój punkt widzenia i myślenia oraz doceniania różnorodności.


dla organizacji

 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku kancelarii/wewnętrznego zespołu prawnego, jako miejsca, z którym pracujące tam osoby wiążą swoje ambicje i plany zawodowe;
 • Poszerzenie grona świadomych i skutecznych liderów przyszłości;
 • Rozwój kluczowych kompetencji „miękkich” prawników;
 • Wsparcie przy projektowaniu ścieżki kariery prawników i wprowadzenie ich na drogę (roz)budowy praktyki.

Poziom 1:
Wprowadzenie do budowania marki osobistej i marketingu prawniczego

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do prawniczek i prawników zaczynających budowę swojej marki osobistej i działania marketingowe. Uczestnikami mogą więc być osoby na początkowym etapie kariery w kancelarii (poziom associate/junior associate), a także z nieco większym doświadczeniem zawodowym, które do tej pory nie angażowały się w działania marketingowe.

Program ramowy:

 • Jak zacząć swoją przygodę z budową marki osobistej i marketingiem prawniczym w zgodzie ze sobą i swoimi naturalnymi predyspozycjami?
 • Jak zaplanować budowę swojej marki osobistej i działania marketingowe?
 • Jak w działaniach marketingowych uniknąć pułapki stereotypów?
 • Jak budować markę osobistą w codziennej pracy prawnika?
 • Jak efektywnie budować relacje?
 • Jak się wyróżnić na tle innych i być autentycznym?
 • Jakie narzędzia wykorzystywać w budowie marki osobistej i marketingu?
 • Budowa mojej marki osobistej i budowa marki kancelarii.
 • Najważniejsze rekomendacje.

Poziom 2:
Rozwój marki osobistej i budowanie biznesu prawniczego

Dla kogo?

Szkolenie adresowane do prawniczek i prawników mających już pewne doświadczenie w budowaniu swojej marki osobistej i działaniach marketingowych, chcących pójść dalej w swoim rozwoju. Czujących niedosyt i poszukających inspiracji. Uczestnikami mogą więc być osoby na poziomie senior associate/counsel, a także początkujący local/salaried partner, którzy do tej pory nie angażowali się zbyt mocno w działania z zakresu rozwoju biznesu

Program ramowy:

 • Jak zaplanować budowę swojej marki osobistej i działania marketingowe?
 • Jak rozpoznać i wykorzystać naturalne predyspozycje w budowaniu marki osobistej i strategii działań marketingowych w zgodzie ze sobą?
 • Jak w działaniach marketingowych uniknąć pułapki stereotypów?
 • Jak budować markę osobistą w codziennej pracy prawnika?
 • Jakie narzędzia wykorzystywać w budowie marki osobistej i marketingu?
 • Budowa mojej marki osobistej i budowa marki kancelarii.
 • Jak rozbudowywać istniejące relacje?
 • Jak odróżniać percepcję od rzeczywistości: realia współpracy z klientami?
 • Jak pozyskiwać nowy biznes?
 • Jak budować relacje z partnerami z zagranicy?
 • Jak efektywnie budować współpracę i rozwijać biznes wg zasad Smart Collaboration H. Gardner?
 • Jak efektywnie brać udział w konferencjach, seminariach, kongresach?
 • Jak budować swoją pozycję w świecie online?
 • Bezpieczeństwo w rozwoju biznesu: na jakie zagrożenia zwracać uwagę?
 • Najważniejsze rekomendacje.

Program mentoringowy w kancelarii

Stoisz przed wyzwaniem jak najlepiej wspierać prawniczki i prawników w ich rozwoju, a jednocześnie budować pozytywne środowisko pracy, z którym chcą oni wiązać swoje plany i ambicje zawodowe.

Doskonałą odpowiedzią na to wyzwanie jest MENTORING.

Korzyści:

Mentoring daje dostęp do obiektywnej i neutralnej perspektywy mentora, co pomaga mentee zatrzymać się w biegu, spojrzeć na zagadnienie z innej perspektywy, pod innym kątem lub od innej strony.

Dla mentora jest to z kolei doskonała możliwość wejścia w nową bardzo atrakcyjną rolę, w której może rozwijać się zawodowo w innych niż dotychczas obszarach. Może być świetnym uzupełnieniem dotychczasowej roli zawodowej bardzo doświadczonych prawników, którzy szukają możliwości rozwoju. To bardzo skuteczne antidotum na „wypalenia zawodowe”.

W procesie monitoringowym wiedza i doświadczenia przepływają w obydwie strony. Obydwie osoby mają możliwość czerpania wzajemnie od siebie, uczenia się akceptacji odmiennych perspektyw i różnych podejść i rozwiązań. To sytuacja, gdy obydwie strony wygrywają, wychodząc z tego doświadczenia wzbogacone o nową wiedzę, umiejętności i kompetencje.

Mentoring to także doskonała możliwość na zwiększenie integracji, zbudowanie dobrych relacji i poczucia wspólnoty w kancelarii oraz wzajemnego przekazywania sobie wiedzy i wartości cenionych przez organizację.

Jak mogę pomóc?

Po pierwsze:
Pomogę dobrze zorganizować i przeprowadzić program monitoringowy, w którym rolę mentorów będą pełnić osoby z kancelarii, mające kompetencje i doświadczenia pomocne w doskonaleniu i rozwoju zawodowym mniej doświadczonym prawnikom z kancelarii.
Udzielę wsparcia w kluczowych dla sukcesu programu czynnościach taki jak:

Określenie i doprecyzowanie celu programu  mentoringowego;

Ustalenie grona adresatów i dobór par mentoringowych;

Wprowadzenie mentorów jaki i mentee w program monitoringowy poprzez właściwe przedstawienie im ich ról i celu programu;

Wzmocnienie umiejętności mentoringowych mentorów, w tym przedstawienie kilku pomocnych narzędzi wspierających proces;

Bieżące wsparcie w trakcie trwania programu.

Po drugie:

Mogę być coachem lub mentorem dla prawniczek/prawników – liderów, którzy czują potrzebę zderzenia swoich pomysłów i omówienie dylematów z kimś niezależnym, obiektywnym i życzliwym.

Oto obszary mojej specjalizacji coachingowej i mentoringowej:

 • Wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych i poprawa relacji, praca nad inteligencją emocjonalną;
 • Budowanie i rozwój marki osobistej w biznesie;
 • Wzmacnianie umiejętności przywódczych;
 • Budowanie i rozwój efektywnych zespołów;
 • Definiowanie i wprowadzanie w życie priorytetów zawodowych i osobistych;
 • Rozwijanie potencjału w oparciu o mocne strony;
 • Przejmowanie nowego stanowiska / zmiana pozycji.

Zarezerwuj swój warsztat